•    
    
    • ولتاژ انتقالی Transfer Voltage

     ولتاژ انتقالی حالت خاصی از ولتاژ تماسی است که :

     1- در این حالت شخص که روی زمین با ولتاژ اتصالی بالا ایستاده، یک هادی را در دور دست به پتانسیل صفر زمین متصل است، لمس می نماید.

     2- برعکس، ممکن است شخص در روی زمین با پتانسیل صفر و دور از ایستگاه ایستاده و یک هادی را که در حین اتصال با پتانسیل زیاد شبکه زمین در ارتباط است ، لمس نماید.

     در این دو حالت شخص تحت اثر حداکثر ولتاژ شبکه زمین قرار می گیرد و خطر آن خیلی بیشتر است و اغلب حوادث مرگ بار از این نوع می باشد و مقدار قابل تحمل آن، نظیر ولتاژ تماسی است.

      000

                                                       

     000

     در ایستگاه های برق فشار قوی در زمان بروز خطای فاز به زمین جریان خطا ممکن است به چندین کیلوآمپر برسد و مقدار این جریان بستگی به ظرفیت و تعداد اتوترانسفورمرهای موجود در محل دارد. مثلاً جهت یک خط 132 کیلوولت در منطقه خوزستان تحت شرایط موجود شدت جریان ذکر شده ممکن است به 10 کیلوآمپر برسد و در مورد ولتاژ های 230 و 400 کیلوولت ممکن است تا 20 کیلوآمپر افزایش یابد، بنابراین پیشنهاد می گردد که در ایستگاه های توزیع برق ( مربوط به ولتاژ 132 کیلوولت ) سیستم زمین بر اساس ماکزیمم شدت جریان خطا یعنی 10 کیلوآمپر طراحی گردد.

     0000000

                                                                                      

     ......

     مقدار ولتاژی که ممکن است برای انسان ایجاد خطر نکند حدوداً 50 ولت است و با در نظر گرفتن مقاومت زمین حدوداً ( Rg = 0.5 ) و شدت جریان خطا برابر با 10 کیلوآمپر در موقع اتصالی فاز به زمین ولتاژ به صورت زیر محاسبه می شود :

     Vg = Rg × Is.c = 0.5 × 10000 = 5000 [V]                                                          

     با توجه به محاسبه فوق ، ولتاژ زمین در موقع بروز خطای الکتریکی ممکن است به 5000 ولت برسد ولی جهت رعایت اصول ایمنی در کار کردن با ولتاژ فشار قوی و حفاظت از تجهیزات موجود در ایستگاه، تمام ولتاژ زمین مورد نظر نیست، بلکه فقط ولتاژ داخل محوطه ایستگاه در نظر گرفته می شود.

     حد استاندارد بین المللی ولتاژ گامی و ولتاژ تماسی در تأسیسات برقی و زمان مناسب جهت برطرف شدن خطای الکتریکی جهت هر یک از ولتاژ ها به صورت جدول زیر می باشد :

     تا 50 ولت

      زمانی جهت بر طرف شدن خطا در نظر گرفته نشده است.

     تا 125 ولت

     مدت زمان بر طرف شدن خطای الکتریکی 1 ثانیه خواهد بود.

     تا 250 ولت

     مدت زمان بر طرف شدن خطای الکتریکی 5/0 ثانیه خواهد بود.

     جدول حد آستانه بین المللی ولتاژ گامی و تماسی

     حد متوسط زمان جهت برطرف شدن خطا 5/0 ثانیه می باشد، بنابراین حد متوسط ولتاژ تماسی و ولتاژ گامی 250 ولت در نظر گرفته می شود.

     ضمناً توجه خاصی بایستی روی ولتاژ انتقالی بشود. زیرا این ولتاژ که بر اثر بروز خطای الکتریکی به وجود می آید به اطراف منتشر شده و هادی هایی که در حوزه اش قرار گیرند، برق دار می شوند.

مجموع بازدیدها :
297,344
تعداد بازدید امروز :
293
تعداد بازدید دیروز :
267
آخرین به روزرسانی :
1398/05/14 14:33
تعداد کاربران مهمان : 10
تعداد کاربر آنلاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.