•    
    
    • تعریف خطر

     خطر Hazard :

     Source ، situation or act with a potentinal for harm in terms of human injury or ill health or acombination of these

     منبع ، موقعیت یا عملی که دارای پتانسیل آسیب رساندن به اعضای بدن بصورت جراحت ، بیماری ، مرگ یا ترکیبی از آن دو داشته باشد .  مانند :

     1.      پریز شکسته برق ، منبعی که دارای پتانسیل آسیب رساندن می باشد .

     2.      تخته داربست شکسته ، منبعی که دارای پتانسیل آسیب رساندن می باشد .

     3.      دید محدود در جاده مه آلود ، موقعیتی است که دارای پتانسیل آسیب رساندن می باشد .

     4.      عدم رعایت دستورالعملهای کاری و ایمنی توسط پرسنل ، عملی که دارای پتانسیل آسیب رساندن می باشد .

     انواع خطر Type of hazard :

     خطر کار با برق ، خطر کار در ارتفاع ، خطر  رانندگی  و .......

     برق گرفتگی ، سقوط از ارتفاع ، تصادف در  واقع پیامد خطر می باشد .

      

     سه قدم برای دستیابی به امنیت و ایمنی در محیط کار

     قدم اول :

     مشخص کنید که امکان مواجه کدام افراد با خطر در محیط کار وجود دارد؟

     قدم دوم:

     میزان ریسک خطرات احتمالی را برای اشخاص تعیین کنید.

     قدم سوم:

     ابزار و وسایلی که می توانند به کاهش خطرات کمک کنند معین کنید.

     هدف از این راهنمایی فراهم کردن اطلاعات با جزییات بیشتر است تا بتوانیم در مسیر تشخیص خطرات پیش برویم.

      

     روش پیشنهادی به صورت زیر است:

     قدم اول: تعریف خطر

      

     تعریف:

     یک خطر شامل هر چیزی که ممکن است باعث جراحت شود می شود.

     باید به موارد زیر توجه شود:

     ·         اتفاقاتی که در محیطهای مشابه اتفاق افتاده است.

     ·         خطرات و اتفاقات اخیر ( در محیط کار یا محیطهای کاری مشابه ) برای این منظور می توان به اسناد حوادث که توسط شرکتهای مخصوص چاپ می شود مراجعه نمود.)

     ·         نشریاتی که در آنها کدهای راهنمایی و عملی مربوط به مسایل صنعتی موجود است.

     ·         مشورت با افرادی که در صنعت هستند شامل نمایندگان ایمنی و سلامتی و کمیته هایی که به منظور یافتن مشکلات احتمالی در زمینه ایمنی در محیط کار فعالیت دارند.

     ·         بازرسی محیط کار (به چک لیستها توجه کنید)

     ·         آمار و اطلاعات ثبت شده که میزان ناامنی و خطرات بالقوه مشخص می کند.

      

     قدم دوم:ارزیابی خطر

      

     تعریف:

     خطر در مورد هر گونه جراحت و یا ضرر و زیان به معنی میزان احتمال و امکان بروز حوادث و ضرر و زیان است. وقتی یک خطر مشخص می شود ریسک و احتمال مربوط به آن می تواند بدست آید.برآورد ریسک و احتمال خطر می تواند در تشخیص و تعیین یک نتیجه منطقی ما را یاری کند و به کاهش احتمال خطرات کمک کند.

     هر کدام از خطرات مشخص شده در مرحله اول این فرایند باید ارزیابی شود.

      

     این مرحله باید شامل:

     ·         تصمیمی که درباره هر خطر و محل آن باید گرفته شود و همچنین تصمیم گیرنده معین شود.

     ·         اطلاعاتی که برای تصمیم گیرندگان ضروری است و همچنین چگونگی ارایه این اطلاعات باید مشخص شود.

     اطلاعات باید شامل:

     ·        اندازه, بلندی و خروجی هر مکان

     ·        طریقهای انتخابی و یادداشتهای کاری

     ·        موقعیت و شرایط کارخانه

     ·        تعداد و میزان حرکت و جابجایی افراد درداخل کارخانه

      

     قدم سوم : کنترل کردن ریسک خطر

     جایی که خطر وجود دارد و تخمین  احتمال آن به افراد حاضر در محیط کار نشان داده می شود و اگر امکان حذف آن عملا وجود نداشت توجهات باید معطوف به موارد قابل دسترس برای کاهش احتمال خطر و جلوگیری از بروز آن باشد یعنی عملا کنترل خطر.

     باید به موارد زیر توجه شود:

     · تعویض کارهای پرخطر با مواردی با خطر کمتر.

     ·  کنار نگه داشتن دیگر کارمندان و دیگر افرادی که مستقیما با کارهای خطر زا در تماس نیستند از خطر.

     ·  ترکیب اعداد و اندازه گیری های کنترلی

     ·  استفاده از تجهیزات پیش گیری کننده شخصی

     عملیات ایمن سازی محیط کار باید با مشورت افرادی که اجرا کننده عملیاتی هستند قبل از آغاز کار, صورت گیرد.

     موارد زیر باید در محیط کار سندیت پیدا کند و ثبت شود:

     ·  تحصیلات و آموزشهای کارمندان و پیمانکاران  شامل:

          ـ آموزش های استنتاجی

          ـ صلاحینها و گواهینامه های مورد نیاز

     ·  برنامه ریزی و ترتیب گذاری کارها به منظور تضمین ایمنی دیگر افراد و این امر نباید با مصالحه با دیگر افراد فعال در محیط کار باشد.

     · ارتباط مستقیم با سرپرستان و اجرا کنندگان امور

      

     قابل اجرا بودن: عملی بودن یک امر

     بعضی از کارها در عمل و در موقع احتیاج بوسیله عبارت دور از عمل بیان می شوند.

     موارد قابل اجرا در این زمینه عبارتند از:

     1-  شدت هر حادثه و ضرر و زیان احتمالی آن برای سلامتی و میزان احتمال بروز آن

     2-  تعیین و تامین اطلاعات در باره :

     ·  میزان خطر خطراتی که در بند 1 آمده است.

     ·  احتمال بروز حادثه و ضرر وزیان آن

     ·  وسایل کاهش و یا کم کردن روز خطرات و یا حوادث بالقوه .

      

     3 - قابل دسترس و مناسب بودن قیمت تجهیزاتی که در بند 2 اشاره شد.

      

     با تشکر از آقای مهندس قلعه نویی

مجموع بازدیدها :
297,311
تعداد بازدید امروز :
260
تعداد بازدید دیروز :
267
آخرین به روزرسانی :
1398/05/14 14:33
تعداد کاربران مهمان : 12
تعداد کاربر آنلاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.