•    
    
    • ولتاژ تماسی Touch Voltage

      

     ولتاژ تماسی خطر دیگری است که ازاختلاف ولتاژ ناشی می شود . ولتاژ تماسی وقتی رخ خواهد داد که شما شیء برق داری رادرحالی که روی زمین ایستاده اید  لمس می کنید . برای مثال ، اگرشما درخت یا تجهیزات دیگری که درتماس با خطوط برقدار می باشد را لمس کنید ، درخت دارای همان ولتاژ خطوط برق خواهد بود، و زمین اطراف آن با ولتاژ پائین برق دار خواهد بود . اگر  شما تجهیزات یا درخت برق دار را بطورهمزمان وقتی که پاهای شما با زمین درتماس است ، لمس نمائید، الکتریسیته ازبدن شما از ولتاژ بالاتر درخت یا تجهیزات به زمین با ولتاژ پائین تر جاری خواهد شد.

     ...

     ...

      

     پتانسیل تماسی : درختان و تجهیزات وقتی که با خطوط برق دار تماس پیدا می کنند برق دار می شوند . الکتریسیته می تواند ازبدن کارگری که با درخت یا تجهیزات برقدار تماس پیدا کرده است ، عبور  نموده، اغلب اوقات باعث اسیب جدی یا مرگ شود.

     تحلیل ولتاژ تماس

     در صورتی که یکی از تکیه گاه های موجود در ایستگاه برق را، در زمان وقوع خطای الکتریکی لمس نمایید ، به وجود می آید، در حالت ساده که دستگاه یا سازه دارای اتصال زمین است، شکل شیب ولتاژ مانند حالت ولتاژ گامی خواهد بود.

     1- با توجه به مقاومت کم فلز سازه در مقایسه با مقاومت زمین بدنه سازه همه جا هم پتانسیل بوده، حداکثر ولتاژ اتصالی نسبت به زمین را خواهد داشت.

     2- حداکثر فاصله شخص در این حالت نیز یک متر فرض می شود. ( شکل زیر )

     ...

                                    

     .....

     3- شکل مدار معادل الکتریکی و شرایط اتصالی در زیر رسم شده و جریان اتصالی در حین عبور از مقاومت های مختلف ، نشان داده شده است.

     ...

                                                                                    

     ...

                                                                 

     .......

     بدین ترتیب ولتاژ تماسی عبارت از اختلاف ولتاژ بین هر نقطه که شخص ایستاده و با هر نقطه فلزی متصل به شبکه زمین که بتواند شخص با دست لمس نماید.

     در فرمول فوق مقاومت مخصوص سطح خاک و t مدت زمان خطا می باشد بر فرض اگر Ps = 8.8 و t = 0.6 ثانیه باشد خواهید داشت :

     ...

مجموع بازدیدها :
297,298
تعداد بازدید امروز :
247
تعداد بازدید دیروز :
267
آخرین به روزرسانی :
1398/05/14 14:33
تعداد کاربران مهمان : 12
تعداد کاربر آنلاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.