•    
    
    • کمک به مصدوم برق گرفته ( فشار ضعیف )

      

                                                                  

      

     وقتی شخصی دچار برق گرفتگی شود ، عبور جریان الکتریکی از بدن وی ، ممکن است باعث عدم توان تحرک (نوعی فلج موقت ) و حتی توقف تنفس و ایست قلبی بشود. جریان الکتریکی می تواند هم در محل ورود به بدن و هم در محل خروج از آن به سمت زمین ، باعث ایجاد سوختگی گردد.

      

     برای کمک به مصدوم طبق مراحل زیر عمل کنید :

     1-    در ابتدا باید جریان برق را قطع نمایید ؛

          -       در صورتی که به محل انشعاب اصلی کنتور برق به سهولت دسترسی دارید ، برق را قطع کنید ،

          -       درغیر این صورت ، دوشاخه را خارج کنید یا کابل را در آورید ،

          -    در صورت عدم امکان قطع برق ، برای محافظت خود روی یک ماده عایقی خشک مثل یک جعبه چوبی ، دفترچه کاغذی و یا مقوای ضخیم بایستید و سپس با استفاده از یک وسیله چوبی ( مثل دسته یک جارو ) ، سیم یا وسیله برقی را از مصدوم دور کنید ،

      

                                                     

      

          -    اگر امکان قطع تماس مصدوم با منبع جریان برق نبود ، بدون اینکه به بدن مصدوم دست بزنید ، طناب خشکی را به دور مچ پا یا بازوان مصدوم حلقه کرده و وی را از منبع جریان الکتریکی دور کنید. ( باید در حین کمک رسانی مراقب باشید تا وضعیت برقگرفتگی مصدوم تشدید نگردد )

      

     2-  اگر مصدوم بیهوش باشد ، راه های هوایی او را باز کرده تنفس و نبض را کنترل نموده و در صورت لزوم عملیات احیاء تنفسی را انجام داده و وی را در وضعیت بهبودی قرار دهید.

     3-  با نیروهای امدادی و اورژانس تماس بگیرید.

      

                                                              

      

     4-  اگر مصدوم دچار ایست قلبی شد ، شما باید عملیات احیاء قلبی را بکار بگیرید.

     تا زمان رسیدن نیروهای امدادی ،

      مصدوم را تحت نظارت و مراقبت کافی قرار داده

      و عملیات احیاء قلبی و تنفسی را ادامه دهید.

      

مجموع بازدیدها :
297,320
تعداد بازدید امروز :
269
تعداد بازدید دیروز :
267
آخرین به روزرسانی :
1398/05/14 14:33
تعداد کاربران مهمان : 11
تعداد کاربر آنلاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.